top of page

GULLBERGSKAJENS STYRELSE

På denna sida finner du de personer som ingår i styrelsen för Fartygsföreningen Gullbergskajen samt vilka funktioner och ansvarsområden de har.

Cristian Van Yurick
Ordförande
Ralf Jacobsson
Kassör
Jukka Tenser
Vice 
Ordförande
Hans Sahlin
Ledamot
Josef Hoffert
Ledamot
Tommy Bergqvist
Ledamot
Otto Hardy
Ledarmot
Ruben Fredriksson
Ledarmot
Björn Wetterlund
Suppleant
Peter Wallberg
Suppleant
bottom of page