top of page

GULLBERGSKAJENS STYRELSE

På denna sida finner du de personer som ingår i styrelsen för Fartygsföreningen Gullbergskajen samt vilka funktioner och ansvarsområden de har.

Cristian Van Yurick
Ordförande
Ralf Jacobsson
Kassör
Otto Herdy
Ledamot
Olle Widell
Ledamot
Tommy Bergqvist
Suppleant
Jukka Tenser
Vice 
Ordförande
Bo Ingman
Sekreterare
Josef Hoffert
Ledamot
Ruben Fredriksson
Hamnkapten 0702954101 
Björn Wetterlund
Suppleant
bottom of page