Medlemskap

På Gullbergskajen finns i dag det sista som påminner om Göteborgs sjöfartshistoria och ger föreningens medlemmar möjlighet att ostört arbeta med sina fartyg.

Föreningen verkar för bevarandet av marin- och kulturhistoriskt intressanta fartygstyper. Om du har ett fartyg av denna kategori kan du ansöka på om kajplats genom att fylla i ansökningsformuläret och maila det till gullbergskajen.gbg(at)gmail.com.

Om det finns kajplats för ditt fartyg och du och ditt fartyg godkänns antas du som aspirant i föreningen. Efter ett prövoår kan du ansöka om att bli medlem i föreningen.


Du kan även välja att bli stödmedlem. Som stödmedlem hjälper du till med bevarande av gamla fartyg och en unik miljö i Gullbergsvass. Stödmedlemsavgiften, 250 kronor, betalas in på föreningens plusgirokonto 52 01 60-1

Ansökan om kajplats

Regler för aspirantår