Medlemskap

Om du har ett fartyg och vill söka medlemskap i föreningen så skicka ett brev eller mail med följande info:

Fartygets namn och signal, längd samt övrig info. Skicka gärna även bild.

Framtida planer med fartyget (renovering, upprustning mm).

styrelsen(at)gullbergskajen.se