LänkarFartygsmäklare

Djurgårdsvarvet: www.djurgardsvarvet.se

Börjessons Marin: www.makma.se

North Sea Ship Agency: www.north-sea-ship.dk

Eos: www.eos.se

Find a fishingboat: www.findafishingboat.co.uk

Fartyg, delar

Fornæs Skibsophug: www.fornaes.dk

Smedegaarden: www.smedegaarden.net

Andra fartygsföreningar

Svenska Segelfartygsföreningen: www.sverigessegelfartygsforening.se

Skonaren Ingo: www.skonaren-ingo.org

Fartyg vid Gullbergskajen som kör charter

Westvind: www.facebook.com/westvind

Sevärt i Göteborg

Maritiman: www.maritiman.se

Klippans Bruksbåtsförening: www.kbbf.se

Eriksbergs Samverkansförening: www.eriksberggoteborg.se

Kulturhamn Eriksberg: www.goteborg2021.com

Föreningen Laurin: www.llaurin.se

Sveriges Segelfartygsförbund: www.facebook.com/Sverigessegelfartygsförbund